2018-2019 YILI OKUL ÖNCESİ GELİŞİM RAPORU SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMİ

okul oncesi gelisim raporu sosyal duygusal gelişimiSOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Çocuklarınıza uygun durumları kopyala yapıştır yöntemi ile alıp MEB e-okul sisteminde raporlayabilirsiniz. Her çocuğun alanı farklı olabileceği için kendinizin kategorize etmesi gerekmektedir.

Olumsuz bir durumdan bahsetmek istiyorsanız ”…söyleyebiliyor.” yüklemi yerine ”…söyleyemiyor.”, ”…katılamıyor.” , ”…kullanamıyor.” gibi olumsuz yargılar içeren cümleler kurabilirsiniz.

 

Adını/soyadını söyleyebiliyor.
Yaşını söyleyebiliyor.
Fiziksel özelliklerini söyleyebiliyor.
Duyuşsal özelliklerini söyleyebiliyor.
Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtabiliyor.
Anne/babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyleyebiliyor.
Anne/babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyleyebiliyor.
Teyze/amca gibi yakın akrabalarının isimlerini söyleyebiliyor..
Telefon numarasını söyleyebiliyor.
Evinin adresini söyleyebiliyor.

 

Kendini yaratıcı yollarla ifade edebiliyor.
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade edebiliyor.
Nesneleri alışılmışın dışında kullanabiliyor.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturabiliyor.

 

Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklayabiliyor.
Başkalarının duygularını söyleyebiliyor.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyleyebiliyor.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyleyebiliyor.
Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterebiliyor.
Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklayabiliyor.
Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterebiliyor.

 

Kendisinin ve başkalarının haklarını koruyor
Haklarını söyleyebiliyor.
Başkalarının hakları olduğunu söyleyebiliyor.
Haksızlığa uğradığında tepki veriyor.
Başkalarına haksızlık yapıldığında tepki veriyor.

 

Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüleyebiliyor.
Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlayabiliyor.
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterebiliyor.

 

Farklılıklara saygı gösteriyor.
Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyleyebiliyor.
İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyleyebiliyor.
Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alıyor.

 

Farklı kültürel özellikleri açıklayabiliyor.
Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyleyebiliyor.
Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyleyebiliyor.
Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyleyebiliyor.

 

Sorumluluklarını yerine getiriyor.
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösteriyor.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirebiliyor.
Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyleyebiliyor.

 

Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alıyor.
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılıyor.
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade edebiliyor.

 

Değişik ortamlardaki kurallara uyuyor.
Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söylüyor.
Kuralların gerekli olduğunu söylüyor.
İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranıyor.
Nezaket kurallarına uyuyor.

 

Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söylüyor.
Çevresini farklı biçimlerde düzenleyebiliyor.
Çevredeki güzelliklere değer veriyor.

 

Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyleyebiliyor.
Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklayabiliyor.
Sanat eserlerinin korunmasına özen gösteriyor.

 

Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söylüyor.
Grup önünde kendini ifade edebiliyor.
Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyleyebiliyor.
Gerektiğinde liderliği üstleniyor.

 

Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklayabiliyor.
Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyleyebiliyor.
Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyleyebiliyor.

 

Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözebiliyor.
Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım istiyor.
Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranabiliyor.


*BİLİYOR MUYDUNUZ?

Etkinlik Makinesi okul interneti ile açılmaktadır.