2018-2019 YILI OKUL ÖNCESİ GELİŞİM RAPORU DİL GELİŞİMİ

okul öncesi dil gelişimi raporuDİL GELİŞİMİ KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

 

Çocuklarınıza uygun durumları kopyala yapıştır yöntemi ile alıp MEB e-okul sisteminde raporlayabilirsiniz. Her çocuğun alanı farklı olabileceği için kendinizin kategorize etmesi gerekmektedir.

 

 

Olumsuz bir durumdan bahsetmek istiyorsanız ”…söyleyebiliyor.” yüklemi yerine ”…söyleyemiyor.”, ”…katılamıyor.” , ”…kullanamıyor.” gibi olumsuz yargılar içeren cümleler kurabilirsiniz.

 

Sesin geldiği yönü söyleyebiliyor.
Sesin kaynağının ne olduğunu söyleyebiliyor
Sesin özelliğini söyleyebiliyor.
Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyleyebiliyor.
Verilen sese benzer sesler çıkarabiliyor.

 

Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanabiliyor.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlayabiliyor.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlayabiliyor.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlayabiliyor.

 

Düz cümle kurabiliyor.
Olumsuz cümle kurabiliyor.
Soru cümlesi kurabiliyor.
Bileşik cümle kurabiliyor.
Cümlelerinde öğeleri doğru kullanabiliyor.

 

Cümle kurarken isim kullanabiliyor.
Cümle kurarken fiil kullanabiliyor.
Cümle kurarken sıfat kullanabiliyor.
Cümle kurarken bağlaç kullanabiliyor.
Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanabiliyor.
Cümle kurarken zarf kullanabiliyor
Cümle kurarken zamir kullanabiliyor.
Cümle kurarken edat kullanabiliyor.
Cümle kurarken isim durumlarını kullanabiliyor.
Cümle kurarken olumsuzluk yapılarını kullanabiliyor.

 

Konuşma sırasında göz teması kurabiliyor.
Jest ve mimikleri anlayabiliyor.
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanabiliyor.
Konuşmayı başlatıp sürdürebiliyor.            
Konuşmayı sonlandırabiliyor.
Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanabiliyor.

 

Sohbete katılıyor.
Konuşmak için sırasını bekliyor.
Duygu, düşünce ve hayallerini söyleyebiliyor.
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark edip ve sözcüklerin anlamlarını sorabiliyor.
Sözcükleri hatırlayıp ve sözcüklerin anlamını söyleyebiliyor.
Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanabiliyor.

 

Zıt anlamlı sözcükleri kullanabiliyor.
Eş anlamlı sözcükleri kullanabiliyor.
Eş sesli sözcükleri kullanabiliyor.
Sözel yönergeleri yerine getirebiliyor.

 

Dinledikleri/izlediklerini açıklayabiliyor.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapabiliyor.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorabiliyor.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verebiliyor.
Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatabiliyor.
Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergileyebiliyor.
Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergileyebiliyor.
Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergileyebiliyor.
Dinledikleri/izlediklerini şiir yoluyla sergileyebiliyor.
Dinledikleri/izlediklerini öykü yoluyla sergileyebiliyor.

 

Sözcüklerin başlangıç seslerini söyleyebiliyor.
Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyleyebiliyor.
Aynı sesle başlayan sözcükler üretebiliyor.
Aynı sesle biten sözcükler üretebiliyor.
Şiir, öykü ve tekerlemedeki uyağı söyleyebilir.
Söylenen sözcükle uyaklı başka sözcük söyleyebiliyor.

 

Görsel materyalleri okuyabiliyor.
Görsel materyalleri inceleyebiliyor.
Görsel materyalleri açıklayabiliyor.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorabiliyor.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verebiliyor.
Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturabiliyor.

 

Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşabiliyor.
Yetişkinden kendisine kitap okumasını isteyebiliyor.
Okumayı taklit edebiliyor.
Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklayabiliyor.

 

Çevresindeki yazıları gösterebiliyor.
Gördüğü yazının ne ile ilgili olduğunu tahminen söyleyebiliyor.
Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterebiliyor.
Yazının yönünü gösterebiliyor.
Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırabiliyor.
Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklayabiliyor.

 


*BİLİYOR MUYDUNUZ?

Etkinlik Makinesi okul interneti ile açılmaktadır.