2018-2019 YILI OKUL ÖNCESİ GELİŞİM RAPORU BİLİŞSEL ALAN

okul oncesi gelisim raporu bilişsel alanBİLİŞSEL ALAN KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

 

Çocuklarınıza uygun durumları kopyala yapıştır yöntemi ile alıp MEB e-okul sisteminde raporlayabilirsiniz. Her çocuğun alanı farklı olabileceği için kendinizin kategorize etmesi gerekmektedir.

 

Olumsuz bir durumdan bahsetmek istiyorsanız ”…söyleyebiliyor.” yüklemi yerine ”…söyleyemiyor.”, ”…katılamıyor.” , ”…kullanamıyor.” gibi olumsuz yargılar içeren cümleler kurabilirsiniz.

 

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanabiliyor.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorabiliyor.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklayabiliyor.

 

Nesne/durum/olaya dikkatini verebiliyor.
Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunabiliyor.
Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyleyebiliyor.
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyleyebiliyor.

 

İpuçlarını birleştirerek tahminini söyleyebiliyor.
Gerçek durumu inceleyebiliyor.
Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırabiliyor.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanabiliyor.


İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayabiliyor.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterebiliyor.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyleyebiliyor.
Sıra bildiren sayıyı söyleyebiliyor.
10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce gelen sayıyı söyleyebiliyor.
10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan sonra gelen sayıyı söyleyebiliyor.

 

Nesne/varlığın adını rengini şeklini büyüklüğünü söyleyebiliyor.
Nesne/varlığın uzunluğunu dokusunu ve sesini söyleyebiliyor.
Nesne/varlığın kokusunu tadını ve miktarını söyleyebiliyor.
Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi ve kullanım amaçlarını söyleyebiliyor.


Nesne/varlıkları birebir eşleştirebiyor.
Nesne/varlıkları rengine göre ayırt edip, eşleştirebiliyor.
Nesne/varlıkları şekline göre ayırt edip, eşleştirebiliyor.
Nesne/varlıkları büyüklüğüne ve uzunluklarına göre ayırt edip, eşleştirebiliyor.
Nesne/varlıkları dokusuna göre ayırt edip, eşleştirebiliyor.
Nesne/varlıkları sesine göre ayırt edip, eşleştirebiyor.
Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre ayırt edip, eşleştirebiliyor.
Nesne/varlıkları tadına göre ayırt edip, eşleştirebiliyor.
Nesne/varlıkları kokusuna göre ayırt edip, eşleştirebiliyor.
Nesne/varlıkları miktarına göre ayırt edip, eşleştirebiliyor.
Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt edip, eşleştirebiliyor.
Nesne/varlıkları rengine göre gruplayabiliyor.
Nesne/varlıkları şekline göre gruplayabiliyor.
Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplayabiliyor.
Nesne/varlıkları uzunluğuna göre gruplayabiliyor.
Nesne/varlıkları dokusuna göre gruplayabiliyor.
Nesne/varlıkları sesine göre gruplayabiliyor.
Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre gruplayabiliyor.
Nesne/varlıkları tadına göre gruplayabiliyor.
Nesne/varlıkları kokusuna göre gruplayabiliyor.
Nesne/varlıkları miktarına göre gruplayabiliyor.
Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplayabiliyor.

 

Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırabiliyor.
Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırabiliyor.
Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder karşılaştırabiliyor.
Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırabiliyor.
Nesne/varlıkların dokusunu ayırt eder, karşılaştırabiliyor.
Nesne/varlıkların sesini ayırt eder, karşılaştırabiliyor.
Nesne/varlıkların kokusunu ayırt eder, karşılaştırabiliyor.
Nesne/varlıkların yapıldığı malzemeyi ayırt eder, karşılaştırabiliyor.
Nesne/varlıkların tadını ayırt eder karşılaştırabiliyor.
Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırabiliyor.
Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder karşılaştırabiliyor.

 


Nesne/varlıkları uzunluklarına göre sıralayabiliyor.
Nesne/varlıkları büyüklüklerine göre sıralayabiliyor.
Nesne/varlıkları miktarlarına göre sıralayabiliyor.
Nesne/varlıkları ağırlıklarına göre sıralayabiliyor.
Nesne/varlıkları renk tonlarına göre sıralayabiliyor.

 

Nesnenin mekândaki konumunu söyleyebiliyor.
Eş nesne/varlıkları gösterebiliyor.
Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirebiliyor.
Mekânda konum alabiliyor.
Harita ve krokiyi kullanabiliyor.

 


Nesneleri ölçebiliyor.
Ölçme sonucunu tahmin edebiliyor.
Standart olmayan birimlerle ölçme yapabiliyor.
Ölçme sonucunu söyleyebiliyor.
Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırabiliyor.
Standart ölçme araçlarını söyleyebiliyor.

 

Geometrik şekilleri tanıyor.
Gösterilen geometrik şeklin ismini söyleyebiliyor
Geometrik şekillerin özelliklerini söyleyebiliyor.
Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterebiliyor.
Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanıyor.
Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterebiliyor.
Gösterilen sembolün anlamını söyleyebiliyor.

 


Nesnelerle örüntü oluşturabiliyor.
Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturabiliyor.
En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyleyebiliyor.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyleyebiliyor.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamllayabiliyor.
Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturabiliyor.

 

Bir bütünün parçalarını söyleyebiliyor.
Bir bütünü parçalara bölebiliyor.
Bütün ve yarımı gösterebiliyor.
Parçaları birleştirerek bütün elde edebiliyor.
Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekleyebiliyor.
Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırabiliyor.

 

Bir olayın olası nedenlerini söyleyebiliyor.
Bir olayın olası sonuçlarını söyleyebiliyor.
Olayları oluş zamanına göre sıralayabiliyor.

 

Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklayabiliyor.
Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklayabiliyor.

 

Problem durumlarına çözüm üretebiliyor.
Problemi söylüyor.
Probleme çeşitli çözüm yolları önerebiliyor.
Çözüm yollarından birini seçebiliyor.
Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyleyebiliyor.
Seçtiği çözüm yolunu deniyor.
Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçebiliyor.
Probleme yaratıcı çözüm yolları önerebiliyor.

 

Nesneleri kullanarak grafik oluşturabiliyor.
Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturabiliyor.
Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayabiliyor.
Grafiği inceleyerek sonuçları açıklayabiliyor.

 

Atatürk’ü tanıyor.
Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyleyebiliyor.
Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyleyebiliyor.
Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklayabiliyor.
Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyleyebiliyor.
Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyleyebiliyor.
Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyleyebiliyor.


*BİLİYOR MUYDUNUZ?

Etkinlik Makinesi okul interneti ile açılmaktadır.